220 tỉ đồng ủng hộ biển đảo quê hương

Từ nguồn đóng góp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trực tiếp hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại, bị cướp bóc, rượt đuổi ngoài khơi; động viên đoàn viên, ngư dân, cảnh sát biển, kiểm ngư yên tâm bám biển; đồng thời hỗ trợ các nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân tham gia đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa,Trường Sa, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước.

Thông qua nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển đảo, các cấp CĐ đã mang hơi ấm của đất liền, tình cảm của đoàn viên, CNVC-LĐ đến với biển đảo và ngư dân cũng như đoàn viên các nghiệp đoàn nghề cá; đồng thời góp phần giáo dục, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) của Đảng về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”.

N.Hà