Theo kế hoạch trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, TP HCM sẽ bồi dưỡng, đào tạo nghề cho 5.000 đoàn viên, CNVC-LĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp, tập trung ở 4 ngành công nghiệp trọng yếu và các ngành dịch vụ có giá trị tăng cao. Bên cạnh đó, TP HCM sẽ đào tạo 2.500 công nhân kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ, tổng kinh phí thực hiện trên 25 tỉ đồng.

25 tỉ đồng đào tạo nghề cho công nhân - Ảnh 1.

LĐLĐ TP HCM khuyến khích các doanh nghiệp tự đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân

Hiện tại, LĐLĐ TP HCM phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP tổ chức đào tạo hệ vừa làm vừa học cho 67 CNVC-LĐ đồng thời vận động doanh nghiệp tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí cho 200 công nhân tham gia chương trình đào tạo, đào tạo lại tay nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho TP.

Tin-ảnh: H.Đào