Tại buổi đối thoại, các đại biểu cho biết hiện nay có hơn 97% người lao động (NLĐ) sử dụng mạng xã hội để nâng cao kiến thức và giao lưu kết bạn. Mạng xã hội có nhiều ưu điểm song cũng bị các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền, chống phá các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Để ngăn ngừa thông tin sai lệch, Đảng ủy, ban giám đốc và các đoàn thể của Satra cần tổ chức các kênh thông tin, tuyên truyền chính thống để NLĐ kịp thời nắm bắt, hiểu và hành xử đúng pháp luật.

Đào tạo nghề, xây nhà lưu trú cho công nhân - Ảnh 1.

Các đại biểu đề đạt nguyện vọng tại buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, các đại biểu còn phản ánh điều kiện ở, học tập, vui chơi, giải trí của công nhân trực tiếp còn khó khăn. Nhiều ý kiến đề xuất lãnh đạo tổng công ty nên mở các lớp đào tạo, nâng cao học vấn, tay nghề cho NLĐ, đầu tư xây nhà lưu trú tại các đơn vị có đông công nhân.

Tin-ảnh: H.Đào