Chương trình là kết quả hợp tác y tế giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Tổ chức Marie Stopes Việt Nam, Trung tâm Sức khỏe sinh sản cộng đồng và Nhà máy Pou Yuen.

27.000 nữ công nhân được chăm sóc sức khỏe - Ảnh 1.

Công nhân Nhà máy Pou Yuen tham gia truyền thông về sức khỏe sinh sản

Bắt đầu từ tháng 7-2016 đến nay, chương trình đã truyền thông nâng cao nhận thức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho hơn 27.000 CN tại nhà máy. Hoạt động này tạo điều kiện để nữ CN cập nhật kiến thức chăm sóc sức khỏe và có thêm sự lựa chọn trong việc sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp với bản thân, trao quyền tự chủ trong công việc, lựa chọn thời điểm sinh con thích hợp. Kết quả, có gần 8.000 CN của Nhà máy Pou Yuen đã được cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Tin-ảnh: H.Đào