4 điều kiện đóng BHXH bắt buộc đối với lao động nước ngoài - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, đối chiếu với các quy định tại khoản 1 điều 2, khoản 2 điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP và khoản 1 điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì NLĐ nước ngoài thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc khi có đủ các điều kiện sau: Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam; chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ. Không thuộc đối tượng di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp (DN) bao gồm: người lao động là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật đang làm việc tại một DN nước ngoài; đã được DN nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng và cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của DN nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Bộ LĐ-TB-XH đề nghị BHXH Việt Nam, Sở LĐ-TB-XH các tỉnh, thành phố hướng dẫn các đơn vị, DN thực hiện theo quy định của pháp luật.

T.Hương