Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện Nghị định số 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã có 8.730 đơn vị tham gia BHXH cho 51.524 người (chiếm tỉ lệ trên 64% lao động). BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo BHXH các địa phương tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động để nắm số lượng đối tượng NLĐ nước ngoài thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc và hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động nước ngoài thực hiện.

64% lao động nước ngoài đóng BHXH bắt buộc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, việc đóng BHXH bắt buộc đối với đối tượng này được thực hiện theo lộ trình: Từ ngày 1-12-2018 đến 31-12-2021, hằng tháng người sử dụng lao động đóng toàn bộ bằng 3,5% tiền lương tháng đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản và quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Từ ngày 1-1-2022 trở đi, đóng bằng 25,5% tiền lương tháng đóng BHXH vào các quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quỹ hưu trí và tử tuất; trong đó, người sử dụng lao động đóng 17,5%, NLĐ đóng 8%. 

K.An