Toàn quốc có trên 87 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 89,44% dân số, giảm 220.000 người so với cuối năm 2020. Theo BHXH Việt Nam, số người đề nghị hưởng BHXH một lần vẫn có chiều hướng gia tăng. Tính đến hết tháng 4-2021, toàn quốc giải quyết cho 365.940 người hưởng trợ cấp một lần, tăng 70.534 người so với cùng kỳ năm trước. Số người hưởng chế độ một lần tăng do tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều người lao động mất việc làm, thu nhập bấp bênh, đời sống khó khăn chủ yếu vào những tháng đầu năm 2020, đến nay đã đủ điều kiện để giải quyết hưởng chế độ một lần theo quy định. Số người giải quyết hưởng mới chế độ BHXH hằng tháng là 21.862 người, giảm so với cùng kỳ năm 2020 là do quy định về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

Cũng theo BHXH Việt Nam, thời gian qua, số người hưởng ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe giảm, nguyên nhân chủ yếu là do ngành BHXH đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt việc đối soát dữ liệu nên hạn chế tình trạng lợi dụng, trục lợi chế độ, chính sách. 

D.Thu