Góp phần nâng cao trình độ học vấn cho công nhân (CN), LĐLĐ TP đã phối hợp cùng Trường ĐH Kinh tế TP HCM mở lớp đào tạo đại học vừa làm vừa học cho 60 CN trực tiếp sản xuất. Trường ĐH Kinh tế TP đã giảm 30% học phí cho những CN đi học và các cấp CĐ cũng hỗ trợ thêm ít nhất 20% học phí cho CN tham gia chương trình.

450.000 công nhân lao động thi tay nghề - Ảnh 1.

Công nhân tham gia thi nghề điện công nghiệp do LĐLĐ

TP HCM và Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tổ chức

Song song đó, LĐLĐ TP ký liên tịch với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tổ chức đào tạo, đào tạo lại tay nghề, thi nâng bậc hằng năm cho CNVC-LĐ. Kết quả qua 10 năm, đã có 8.800 hội thi tay nghề với 450.000 lượt CNVC-LĐ tham gia và 273.000 CNVC-LĐ được nâng bậc lương, bậc thợ.

Tin-ảnh: H.Đào