Từ ngày 15-8-2021, Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, bổ sung thêm 01 trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Đó là thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

5 trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên từ 15-8-2021 - Ảnh 1.

Hiện hành, theo Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31-7-2013, các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên gồm:

- Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Như vậy, từ ngày 15/8/2021, sẽ có 5 trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

A.Chi ẢNH: HOÀNG TRIỀU