Nguyễn Thế Anh (quận 3, TP HCM) hỏi: "Tôi sinh ngày 1-11-1966, đã đóng BHXH được 28 năm và có 16 năm làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại. Vậy khi nào tôi được nghỉ hưu?".

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại điều 54 Luật BHXH, NLĐ khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; NLĐ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Như vậy, ở trường hợp trên, khi ông Anh đủ 55 tuổi thì sẽ được nghỉ hưu, tức vào tháng 11-2021.