Năm qua, thực hiện phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, có 18 Công đoàn cơ sở phối hợp cùng ban giám đốc, chính quyền tổ chức thi tay nghề cho 677 CNVC-LĐ. Các ngành nghề được thi là kỹ năng soạn thảo văn bản, xếp dỡ hàng hóa, tiết dạy giỏi, sơ cấp cứu, vệ sĩ chuyên nghiệp, điều dưỡng viên giỏi... Qua các hội thi, nhiều người lao động được nâng lương, nâng bậc trước hạn. Ở cấp quận, LĐLĐ quận cũng phối hợp Công ty TNHH Sakos tổ chức hội thi tay nghề may va-li, ba-lô với 50 thí sinh của 5 đội tham gia.

Các thí sinh tham gia hội thi tay nghề do LĐLĐ quận 3, TP HCM phối hợp với doanh nghiệp tổ chức
Các thí sinh tham gia hội thi tay nghề do LĐLĐ quận 3, TP HCM phối hợp với doanh nghiệp tổ chức
Tin-ảnh: H.Đào