Theo ông Bùi Văn Cường, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-9 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động (NLĐ), mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức CĐ. Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII là đại hội "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm". Đại hội xác định: Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

950 đại biểu tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại buổi họp báo

950 đại biểu được triệu tập, đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, CNVC-LĐ cả nước và 7 đoàn đại biểu quốc tế. Đại hội vinh dự được đón các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tới dự và phát biểu ý kiến. Đại hội sẽ thảo luận, biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2018-2023; Điều lệ CĐ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII gồm 175 ủy viên; Đoàn Chủ tịch gồm 27 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra gồm 17 ủy viên.

Người đứng đầu tổ chức CĐ Việt Nam cho biết đại hội lần này là đại hội đổi mới về mặt tư duy trong hoạt động CĐ, theo đó sẽ đẩy mạnh nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên, NLĐ một cách thực chất, để NLĐ thấy được tổ chức CĐ thực sự vì đoàn viên, NLĐ. "Đại hội sẽ được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức lãng phí" - ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ đại hội, ngày 26-9 sẽ diễn ra Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ với đại biểu dự đại hội với chủ đề "CĐ Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước". Đây là dịp để các đại biểu dự đại hội bày tỏ nguyện vọng, hiến kế và thể hiện quyết tâm của CĐ Việt Nam cùng Chính phủ nỗ lực phấn đấu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng Chính phủ trao đổi những vấn đề lớn, gửi thông điệp chung của người đứng đầu Chính phủ đến đại hội và toàn thể CNVC-LĐ cả nước.

Tin-ảnh: V.Duẩn