Tổng nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội (NOXH)năm 2018 dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng, trong đó Chính phủ bố trí 500 tỷ đồng, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huy động thêm 500 tỷ đồng. Theo quy định, với trường hợp vay để mua/thuê mua NOXH, mức vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng với lãi suất 4,8%/năm, thời gian vay tối thiểu 15 năm, tối đa không quá 25 năm. Mức lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Chấm điểm theo tiêu chí

Đối tượng được vay vốn là người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Ai được tiếp cận vốn mua nhà ở xã hội? - Ảnh 1.

Nhu cầu nhà ở xã hội hiện nay còn rất lớn.

Về điều kiện vay vốn, người vay phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hằng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với NHCSXH. Mức gửi hằng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn. Ngoài ra người vay vốn phải đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị hợp đồng mua bán/hợp đồng thuê mua NOXH đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Người vay phải có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách NOXH theo quy định. Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH.

Theo khẳng định của NHCSXH, tất cả các hồ sơ được xét đủ điều kiện vay sẽ được giải ngân nếu nhu cầu vay ít hơn hoặc bằng nguồn vốn được phân bổ. Trong trường hợp nhu cầu vay lớn hơn nguồn vốn thì sẽ chấm điểm theo tiêu chí và có những đối tượng sẽ được ưu tiên như người chưa có nhà, gia đình có nhiều người tham gia lực lượng vũ trang nhân dân… Nếu nhiều trường hợp cùng điểm thì tiến hành bốc thăm khách quan, công khai.

Cần triển khai sớm

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cho biết NH này đang chính thức triển khai chương trình cho vay NOXH, việc tập huấn cho chương trình này sẽ được thực hiện sớm. Giới chuyên gia cho rằng, dù nguồn lực ngân sách có hạn, khó thể giải quyết kịp thời nhu cầu NOXH cho người dân, nhưng cơ quan quản lý cần có kế hoạch và các quy định cụ thể để đáp ứng được phần nhu cầu của người dân. Bản thân việc có một gói tín dụng nghìn tỷ hỗ trợ người dân mua nhà là tín hiệu đáng mừng cho người có thu nhập thấp đang có nhu cầu thuê, mua NOXH tại các địa phương, thành phố lớn.

Chị Trần Lan Anh ở Hà Đông cho rằng, nhà chị phải dành dụm từ rất lâu mới có đủ nguồn tài chính ban đầu và vẫn kỳ vọng vào nguồn vốn vay từ NHCSXH để đăng ký mua NOXH. Chị Lan Anh cho rằng, nếu mà đi vay vốn ngân hàng thương mại, suất vay dao động quanh mức 11-12%/năm sẽ là áp lực quá lớn.

Để thúc đẩy phát triển NOXH, nhất là nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trong thời gian tới, nhằm hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển NOXH đã được đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25-1-2017, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: Các bộ, ngành và tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có quyết tâm và xác định việc phát triển NOXH, nhất là nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp là một nhiệm vụ chính trị, trong đó chính quyền địa phương là cấp quyết định sự thành công của chương trình phát triển NOXH, nhất là nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

H.Hương (Đại Đoàn Kết)