Bộ Xây dựng vừa phản hồi ý kiến của cử tri một số tỉnh, thành về việc xem xét khi quy hoạch xây dựng các KCX-KCN cần chú trọng đến xây dựng hệ thống cơ sở về an sinh xã hội đi kèm để phục vụ nhu cầu của công nhân (CN) như: Nhà văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo.

Theo Bộ Xây dựng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng đã có những quy định cụ thể đối với việc bảo đảm chỗ ở và chất lượng môi trường sống cho CN KCX-KCN: Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH) đã có quy định về việc dành quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, trong đó bao gồm nhà ở cho CN tại các KCX-KCN. Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ cũng đã bổ sung một số quy định về phát triển nhà ở cho người lao động KCN, khu kinh tế gắn với các dịch vụ xã hội thiết yếu.

Hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các dự án nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Dự án nhà ở xã hội giá 100 triệu đồng dành cho công nhân tại tỉnh Bình Dương Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đặc biệt, tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCX-KCN" đã giao nhiệm vụ cụ thể các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh thực hiện các giải pháp theo từng giai đoạn, bảo đảm đến năm 2030 phấn đấu tất cả các KCX-KCN trên cả nước đều có thiết chế CĐ, từ đó nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên và CN bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Thực hiện theo nội dung Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất và phê duyệt thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở, nhà trẻ, siêu thị và các công trình văn hóa, thể thao của thiết chế CĐ tại các KCX-KCN, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, đặc điểm phong tục tập quán và nhu cầu của đoàn viên, CN lao động. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, ban hành bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở cho CN, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng vật liệu mới... nhằm giảm giá thành, cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp; bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án nhà ở cho CN  tại các KCX-KCN.

Liên quan đến vấn đề này, Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TPHCM (HoREA) vừa có những đề xuất nhằm xây dựng, phát triển thị trường BĐS ổn định, giải quyết được nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp, sinh viên, CN nhập cư.

HoREA đề nghị UBND TP HCM kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ, để tạo nguồn tái cấp vốn ngân sách cho các đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH được vay ưu đãi thông qua Ngân hàng , với lãi suất 5%/năm (áp dụng cho năm 2018) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nếu ngân sách nhà nước có điều kiện cần hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho chủ đầu tư các dự án NƠXH để làm giảm giá thành, theo quy định của Luật Nhà ở 2014.

Bên cạnh đó, HoREA kiến nghị UBND TP chỉ đạo việc giảm các thủ tục hành chính để hỗ trợ chủ đầu tư dự án NƠXH; đồng thời có cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển các dự án nhà ở cho thuê, nhất là căn hộ nhỏ cho thuê giá rẻ (khoảng 3-5 triệu đồng/tháng) để hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp tương tự các nước phát triển.

K.Linh Ãnh: HOÀNG TRIỀU