Theo kế hoạch, Công đoàn (CĐ) sẽ hỗ trợ 2 nhóm đối tượng: Đối tượng 1 là đoàn viên - lao động đang làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp (DN), đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đặc biệt khó khăn (bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đoàn viên - lao động hoặc có vợ/chồng/con bị bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo). Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người, trích từ nguồn tài chính CĐ tỉnh.

Đối tượng 2 là đoàn viên - lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thuộc các DN, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập không thuộc đối tượng của gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, gồm: mất việc, thiếu việc làm, nghỉ việc luân phiên dẫn đến mất thu nhập, thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành; ngừng việc hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do DN gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu, thị trường dẫn đến phải tạm dừng hoạt động, không bố trí đủ việc cho người lao động; hưởng tiền lương hoặc trợ cấp từ DN nhưng tổng các khoản thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành; lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên, nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi. Mức hỗ trợ đối với đối tượng 2 là 500.000 đồng/người, sử dụng Quỹ Xã hội CĐ tỉnh, tài chính CĐ theo phân cấp quản lý của CĐ cấp trên cơ sở và LĐLĐ tỉnh.

Dự kiến có khoảng 200 người thuộc đối tượng 1 và 4.000 người thuộc đối tượng 2 được chi hỗ trợ, tổng kinh phí 2,2 tỉ đồng. Thời gian được tính ảnh hưởng để xét hỗ trợ (đối tượng 2) từ ngày 1-3 đến 31-5-2020.

Đ.Viên