Trong 5 năm qua (2016-2020), toàn tỉnh có 1.886 người XKLĐ tại các thị trường: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... Sau thời gian làm việc, mỗi lao động trở về nước có thể tích lũy từ 500 triệu đồng trở lên. Nhiều gia đình nghèo trong tỉnh sau khi cho con em đi XKLĐ hiện nay không chỉ thoát nghèo mà còn xây dựng nhà cửa khang trang, có vốn để đầu tư vào nhiều hoạt động sản xuất - kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống.

Giai đoạn 2021-2025, An Giang phấn đấu toàn tỉnh đưa ít nhất 1.500 lao động tham gia XKLĐ, bình quân mỗi năm đưa ít nhất 300 lao động đi XKLĐ. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài tăng cường công tác tuyên truyền, UBND tỉnh dành kinh phí hơn 164 tỉ đồng để hỗ trợ người lao động ra nước ngoài làm việc, trong đó ngân sách từ trung ương là 58 tỉ đồng, phần còn lại là ngân sách tỉnh.

T.Ngôn