BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn về việc áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Theo BHXH Việt Nam, ngày 24-4-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực từ ngày 1-7-2017 là 1,3 triệu đồng.

Áp dụng mức lương mới trong thanh toán khám chữa bệnh BHYT - Ảnh 1.

Khám chửa bệnh BHYT tại TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Để thống nhất thực hiện trong thanh toán chế độ khám bệnh, chữa bệnh BHYT, kể cả trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 1-7-2017 nhưng ra viện từ ngày 1-7-2017, BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở tương đương với 195.000 đồng không phải thực hiện cùng chi trả.

Mức cùng chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 45 tháng lương cơ sở tương đương với 58,5 triệu đồng. Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7,8 triệu đồng.

Các quy định trên sẽ thực hiện từ ngày 1-7-2017. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thuộc phạm vi quản lý để thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT theo đúng quy định.

Đ.Viên Ảnh: HOÀNG TRIỀU