Với chủ đề "Dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp Công đoàn (CĐ) cụ thể hóa hoạt động gắn với chủ đề hoạt động CĐ năm 2020 "Nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở", thông qua các phong trào thi đua như: "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", "Xanh - sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo". Đồng thời xây dựng mô hình dân vận khéo tại cơ sở gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp...

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát động phong trào thi đua dân vận khéo trong CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Các tập thể, cá nhân TP Vũng Tàu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo. Ảnh: TRÚC LAN

LĐLĐ tỉnh cũng khuyến khích CNVC-LĐ nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh, quản lý kinh tế, quản lý xã hội; vận động người sử dụng lao động thực hiện các chế độ, chính sách và nâng cao phúc lợi cho người lao động.

H.Lê