Ngoài tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của trung ương và Thành ủy về công tác Dân vận, LĐLĐ TP lưu ý các cấp Công đoàn (CĐ) tổ chức các hoạt động về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại các di tích lịch sử cách mạng; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên và người lao động nghèo.

Mỗi Công đoàn cơ sở thực hiện một công trình Dân vận khéo - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn thăm hỏi gia đình đoàn viên khó khăn

Bên cạnh đó, các cấp CĐ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và CNVC-LĐ tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động "Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước", thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa", "Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần". CĐ cấp trên cơ sở thực hiện và phát động mỗi CĐ cơ sở đăng ký thực hiện ít nhất một công trình "Dân vận khéo" hoặc bằng những việc làm thiết thực, góp phần mang lại hiệu quả phong trào, qua đó phát hiện, biểu dương và nhân rộng gương điển hình, mô hình "Dân vận khéo".

Tin-ảnh: N.Tú