Sáng 12-1, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 10 (khoá XII) đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Bà Thái Thu Xương - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Uỷ viên Đảng đoàn, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Bà Thái Thu Xương giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương

Bà Thái Thu Xương sinh ngày 31-12-1975, quê ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học.

Bà Thái Thu Xương là cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Bà từng là chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 6-2019 đến tháng 3-2020: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

Từ tháng 4-2020 đến tháng 5-2021: Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

Từ tháng 6-2021 đến tháng 7-2021: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang.

Từ ngày 20-7-2021 đến ngày 12-1-2022: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021-2026; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Hậu Giang.

Từ ngày 12-1-2022, bà Thái Thu Xương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bà Thái Thu Xương gửi lời cảm ơn chân thành các các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt cho đoàn viên công đoàn cả nước đã tín nhiệm bầu bà đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao cho bà trọng trách này.

"Đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với cá nhân tôi"- bà Thái Thu Xương chia sẻ.

Tân Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng, tổ chức Công đoàn Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị của đất nước. Trải qua hơn 90 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam không ngừng được củng cố và lớn mạnh, xứng đáng là tổ chức đại diện cho người lao động, tổ chức quần chúng rộng lớn của giai cấp công nhân Việt Nam, nhân tố quan trọng góp phần tạo nên những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam.

"Với vinh dự được kề vai, sát cánh cùng tập thể Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, kế thừa và phát huy những thành tích, truyền thống tốt đẹp của Công đoàn Việt Nam mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã dày công vun đắp, tôi nguyện sẽ nỗ lực hết sức mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi, sâu sát cơ sở, cùng các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động; tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"- bà Thái Thu Xương nói.

Văn Duẩn