Con công nhân vui chơi tại Ngày hội Gia đình công nhân Giditex
Con công nhân vui chơi tại Ngày hội Gia đình công nhân Giditex

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, CĐ công ty đã vận động CNVC-LĐ thực hiện 12 sáng kiến, làm lợi và tiết kiệm 1,8 tỉ đồng. Trong đó, sáng kiến của anh Nguyễn Tấn Thành (Công ty CP Bông Bạch Tuyết) đã đạt Giải Tôn Đức Thắng năm 2013.

Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, CĐ công ty đã kết hợp với các đơn vị cơ sở tổ chức bán sản phẩm của ngành với giá giảm từ 10% đến 30% cho hơn 3.000 công nhân. Từ lợi nhuận của các ngày hội này, ban tổ chức đã trích ra 150 triệu đồng để chăm lo cho đoàn viên khó khăn.

N.Hà