Báo cáo số lao động Việt Nam ở Đài Loan được gia hạn hợp đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, tại điều 52 Luật Dịch vụ việc làm sửa đổi của Đài Loan đã cho phép người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan được ở lại làm việc theo hợp đồng mới mà không phải về nước (gọi tắt là lao động gia hạn tại chỗ). Để quản lý số lao động này, Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp (DN) trước ngày 10-12 phải báo cáo số lao động do DN đưa đi làm tại Đài Loan, hết hạn hợp đồng được gia hạn tại chỗ tính đến ngày 20-11-2018. Cụ thể: DN đăng nhập hệ thống tại: csdl.dolab.gov bằng tài khoản đã cấp; chọn "Báo cáo/Báo cáo lao động Đài Loan gia hạn tại chỗ"; tải file mẫu trên hệ thống và điền thông tin; sau đó tải file lên hệ thống.

Đối với người lao động được gia hạn tại chỗ sau ngày 20-11-2018 trở đi, DN cũng thực hiện cập nhật thông tin về lao động này theo cách trên.

G.Nam