Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, ngày 16-8, Hội đồng tiền lương của Đài Loan họp lần thứ 33 và đã thống nhất điều chỉnh mức lương cơ bản (LCB) đối với NLĐ thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động cơ bản. Theo đó, thời gian và mức điều chỉnh như sau:

Hàng trăm ngàn lao động Việt Nam tại Đài Loan sắp được tăng lương - Ảnh 1.

Hiện số lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) hơn 206.000 người

Kể từ ngày 1-1-2019, đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của NLĐ được hưởng theo tháng thì mức lương cơ bản theo tháng được điều chỉnh tăng từ 22.000 Đài tệ/tháng lên 23.100 Đài tệ/tháng (tương đương khoảng 770 USD/tháng), biên độ tăng là 5% (tăng 1100 Đài tệ/tháng so với mức lương cơ bản hiện nay).

Đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền LCB của NLĐ được hưởng theo giờ thì mức lương cơ bản theo giờ được điều chỉnh tăng từ 140 Đài tệ/giờ lên 150 Đài tệ/giờ.", biên độ tăng là: 7,14%/tháng.

Hiện số lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) hơn 206.000 người, đứng sau Indonesia, trong đó lao động làm việc trong ngành sản xuất công nghiệp chiếm trên 87%, dịch vụ xã hội chiếm 13%.


K.An