Ông Nguyễn Minh Duy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Ngọc, trả lời: Qua trao đổi với cơ quan chức năng, công ty nhận thấy việc giải quyết chế độ cho chị Mai như vậy là chưa đúng quy định. Sắp tới, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục thôi việc cho chị Mai theo luật định.