Theo Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ LĐ-TB-XH thời gian qua, việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo đảm, thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam được thực hiện khá chặt chẽ. Cơ quan chức năng đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình lao động tại các KCN-KCX và nắm bắt nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp (DN); bảo đảm quyền lợi của lao động tại nơi làm việc. Ngoài ra, việc thực thi quy định của pháp luật Việt Nam về quyền của người lao động tại các DN đã được thực hiện đầy đủ, bảo đảm. Các DN, đơn vị sử dụng lao động không xảy ra tình trạng lao động bị cưỡng bức, đặc biệt là nhóm lao động có nguy cơ dễ bị cưỡng bức cao như lao động nữ, lao động chưa thành niên, người khuyết tật….

Bảo đảm quyền lợi của lao động tại nơi làm việc - Ảnh 1.

Lãnh đạo, cán bộ các Sở LĐ-TB-XH tham gia lớp tập huấn

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: Nội dung hợp đồng lao động; báo cáo định kỳ về tai nạn lao động; tổ chức thương lượng tập thể; thống kê số lao động làm công việc nặng nhọc… chưa đầy đủ.

Tin-ảnh: B.Vân