Thỏa ước có hiệu lực 1 năm, với nhiều nội dung có lợi cho NLĐ như: lương thử việc ít nhất 90%; tiền ăn giữa ca 40.000 đồng/suất; ngày thành lập công ty được nghỉ 1/2 ngày hưởng nguyên lương. Ngoài ra, NLĐ còn được các khoản phụ cấp: đi lại, nhà ở, chức vụ, tay nghề, lễ, Tết, kết hôn, khó khăn đột xuất... (thấp nhất 200.000 đồng, cao nhất 1 triệu đồng).

Bảo đảm thu nhập, phúc lợi cho người lao động - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết

Công ty TNHH MTV Chế biến Nông sản Tuấn Kha là doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, hiện có 21 NLĐ. Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ quận 9 đã ký kết thỏa ước lao động tập thể với 3 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn.

Tin-ảnh: H.Đào