Ngoài ra, do được khám chữa bệnh trái tuyến nên vẫn còn tình trạng người bệnh đi khám - chữa bệnh cùng lúc nhiều nơi (để lấy thuốc). Hiện tượng chọn lọc ngược trong khám - chữa bệnh BHYT (có bệnh hoặc bệnh nặng mới tham gia BHYT) vẫn phổ biến, nhất là đối tượng tham gia BHYT tự nguyện.

Năm 2012, TPHCM có nguy cơ không cân đối quỹ khám - chữa bệnh do tăng số thẻ BHYT tự nguyện; hơn 400 dịch vụ kỹ thuật tăng và gần 1.000 phẫu thuật, thủ thuật có mức giá tăng gấp đôi…

V.Tùng