Ngày 31-8, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 15 (khoá XII), dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tham dự có các ủy viên Đoàn chủ tịch, đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban kiểm tra Trung ương; Ban Nội chính Trung ương, Cục an ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an)....

Tăng cường nâng cao nhận thức, bảo vệ người lao động  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh hội nghị lần này sẽ tập trung cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Trong đó cho ý kiến về: Tờ trình Đề án "Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân lao động"; Tờ trình Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020" theo QĐ 231/QĐ-TTg ngày 13-2-2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Tờ trình Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020"; Tờ trình Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020.

Các đại biểu cũng sẽ góp ý Tờ trình xin ý kiến về Phương án thí điểm tổ chức, tập hợp người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hàn Quốc; Tờ trình Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2016 – 2020; Tờ trình dự thảo Quy định về bố trí cán bộ Công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở.....

Tăng cường nâng cao nhận thức, bảo vệ người lao động  - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Diệu Thuý, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, phát biểu thảo luận tại hội nghị

Về "Phương án thí điểm tổ chức, tập hợp người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hàn Quốc", Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho biết Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII bổ sung nội dung: Khuyến khích người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia các hình thức tập hợp của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đồng thời, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII cũng khẳng định các hình thức hỗ trợ đối với người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong đó bao gồm việc thông tin chương trình hợp tác của Công đoàn Việt Nam với tổ chức công đoàn nước sở tại (nếu có).

"Đây là cơ sở quan trọng để Công đoàn Việt Nam triển khai các hình thức tập hợp người lao động tại nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời đòi hỏi một mô hình khả thi để triển khai thực tế"- ông nói.

Ông Nguyễn Đình Khang cũng nhấn mạnh, trong những năm qua, khi chưa có Điều lệ sửa đổi, với vai trò là tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân và NLĐ Việt Nam, Tổng Liên đoàn cũng đã có nhiều nỗ lực nhằm hỗ trợ, bảo vệ NLĐ Việt Nam thông qua việc tăng cường hợp tác với công đoàn các nước có tiếp nhận lao động Việt Nam như Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản… Trong số các tổ chức công đoàn ở các nước tiếp nhận lao động Việt Nam, Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc là tổ chức đã có nhiều nỗ lực và sáng kiến nhằm hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của người lao động di cư, trong đó có lao động Việt Nam.

Do đó, Thường trực Đoàn Chủ tịch giao Ban Đối ngoại nghiên cứu, xây dựng phương án thí điểm mô hình tập hợp người lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng tại Hàn Quốc làm cơ sở nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai tập hợp và bảo vệ NLĐ Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng tại các địa bàn khác.

Văn Duẩn