Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, cho biết Đại hội XI CĐ TP (nhiệm kỳ XI 2018-2023) đã thông qua khẩu hiệu hành động là "Dân chủ - Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển". 100% đại biểu tại đại hội đã biểu quyết mục tiêu của nhiệm kỳ: "Xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; nâng cao năng lực đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn giỏi, ngang tầm với vị trí của TP; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - Ảnh 1.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, báo cáo kết quả đại hội

Với tinh thần "Đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm", Đại hội XII CĐ Việt Nam đã bầu ra 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tin-ảnh: H.Đào