Đại diện BHXH Việt Nam cho biết từ khi bắt đầu thực hiện chính sách BHXH tự nguyện (năm 2008) đến nay, số người tham gia hằng năm đều tăng cao so với năm trước. Tính đến năm 2016, số người tham gia BHXH tự nguyện là 203.560, tăng gấp 33,3 lần so với năm 2008 (6.110 người). Tuy nhiên, độ bao phủ BHXH tự nguyện còn hạn chế. Chỉ có khoảng 30% số người tham gia BHXH tự nguyện là đối tượng mới, 70% còn lại là những người đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu. BHXH tự nguyện chưa thu hút được đối tượng tham gia là do người dân chưa cập nhật chính sách mới, công tác tuyên truyền còn hạn chế, đặc biệt là mức đóng BHXH còn cao so với thu nhập của đa số người dân nhưng mức hưởng chưa tương xứng, trong khi nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ người tham gia…

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu cho rằng để BHXH tự nguyện hấp dẫn người dân, Chính phủ, Quốc hội cần nghiên cứu tăng mức hỗ trợ cho đối tượng tham gia, linh hoạt về mức hỗ trợ (tối thiểu bằng 10%), điều chỉnh mức hưởng thấp nhất bằng mức lương cơ sở nhằm tránh tình trạng lương hưu thấp hơn mức chuẩn nghèo…

Tin-ảnh: M.Chi