Bị sa thải, không được bồi thường

Bà Lê Vũ Quỳnh Anh, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Phản ánh của chị Thúy chưa đầy đủ. Thỏa thuận của hai bên là trong trường hợp công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật thì sẽ nhận NLĐ trở lại làm việc, bồi thường cho NLĐ ít nhất 2 tháng tiền lương và các chi phí khác theo quy định. Vừa qua, chị Thúy gây thiệt hại tài sản công ty nên bị sa thải. Vì vậy, chị không được bồi thường.