Bị sa thải vì hút thuốc lá

Ông Huỳnh Ngọc Hùng, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Công ty có quy định nơi hút thuốc dành cho người lao động. Khu vực này nằm cách xa nơi sản xuất. Còn trong khu vực sản xuất thì tuyệt đối cấm hút thuốc, nếu vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật sa thải. Anh Hưng bị bắt quả tang hút thuốc trong kho vải nên bị sa thải theo quy định. Những trường hợp khác mà anh Hưng nêu, công ty đã kiểm tra nhưng không phát hiện nên không thể xử lý.