Bà Huỳnh Thị Ngọc Liên, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ TP, cho biết ở cấp TP sẽ tổ chức biểu dương cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động nữ công và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018. LĐLĐ TP cũng sẽ tổ chức "Ngày hội nữ CNVC-LĐ" gồm các hoạt động như hội thi nhảy flashmob "Nữ CNVC-LĐ TP năng động - tự tin" và "Phiên chợ nghĩa tình" tạo nguồn kinh phí thực hiện học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp TP.

Ở cấp cơ sở và trên cơ sở tùy vào điều kiện sẽ tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập gương điển hình nữ CNVC-LĐ tiêu biểu trong lao động, học tập, làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc... Bên cạnh đó, đánh giá lại phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2017 và phát động phong trào năm 2018; vận động, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ xây dựng và tổ chức phòng vắt sữa, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc; chăm lo cho nữ công nhân khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo...

N.Hà