Theo thỏa thuận, các DN sẽ giảm giá dịch vụ, sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh như các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, vật liệu xây dựng, vận tải hành khách, giải trí... cho người lao động là đoàn viên Công đoàn hoặc cho các dự án, chương trình thuộc thiết chế Công đoàn. Mức giảm giá phổ biến từ 10%-20%.

Trách nhiệm của LĐLĐ tỉnh Bình Định là tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên tham gia và ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các DN nói trên.

N.Tú