Trong 5 năm qua, có 16 thỏa ước lao động tập thể được ký kết mới, 61 thỏa ước lao động tập thể được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và tái ký. Hầu hết thỏa ước ký mới có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động.

Bình Dương: Chủ động bình ổn quan hệ lao động - Ảnh 1.

Lãnh đạo Công đoàn ngành Dệt may tỉnh Bình Dương khen thưởng các tập thể Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành chủ động phối hợp với các cấp, ngành giải quyết 46 vụ tranh chấp lao động tập thể; thanh, kiểm tra 39 doanh nghiệp về việc chấp hành các quy định pháp luật lao động; tư vấn cho 200 doanh nghiệp và 2.075 lượt công nhân về pháp luật lao động. 

Tin-ảnh: T.An