Đến nay, cơ quan chức năng đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thuê nhà cho 12.422 lượt DN, 1.407.377 lượt lao động với số tiền 963,363 tỉ đồng (khoảng 94% so với đề nghị). Qua đó, tỉnh đã giải ngân kinh phí cho 10.464 lượt DN, 1.257.834 lao động với số tiền hơn 823,5 tỉ đồng (đạt hơn 85%).

Đến nay, 7/9 địa phương đã giải ngân xong là TP Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo, huyện Bắc Tân Uyên và huyện Bàu Bàng. Riêng TP Thuận An và TP Dĩ An đến nay vẫn chưa giải ngân xong. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh yêu cầu TP Thuận An và TP Dĩ An tập trung huy động nguồn lực, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thành việc giải ngân các hồ sơ đã phê duyệt. Các địa phương còn lại rà soát, điều chỉnh thông tin cho chính xác để nhanh chóng hoàn tất thủ tục chi trả cho người lao động. Thời gian hoàn thành phải trước ngày 30-9.

C.Loan