Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, hiện toàn tỉnh có 100 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hằng năm tuyển sinh khoảng 30.000 học viên với các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Dự kiến đến cuối năm 2020, tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh sẽ đạt 80% và 30% lao động qua đào tạo có văn bằng theo chỉ tiêu của tỉnh đề ra.

Bình Dương: Lao động thất nghiệp được đào tạo nghề miễn phí - Ảnh 1.

Người lao động đăng ký đào tạo nghề tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Để giúp người lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sớm trở lại với thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đã tổ chức các lớp đào tạo miễn phí hằng tháng cho lao động về kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng làm việc, kỹ năng phỏng vấn thành công...; xây dựng sàn giao địch việc làm online để mở rộng địa bàn thu hút lao động cung ứng cho doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 102.255 lao động.

Tin-ảnh: T.An