Thực hiện Đề án tổng thể "Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động CĐ tỉnh Bình Dương trong tình hình mới", LĐLĐ thị xã đã xây dựng thí điểm mô hình thành lập "Tổ chức và hoạt động CĐ cơ sở theo nhóm doanh nghiệp (DN)". Nhờ thường xuyên đeo bám, hỗ trợ, LĐLĐ thị xã đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động CĐ tại DN, giúp đội ngũ cán bộ CĐ tự tin hơn trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ và chăm lo cho đoàn viên và người lao động.

BÌNH DƯƠNG: Thí điểm mô hình hoạt động Công đoàn theo nhóm doanh nghiệp - Ảnh 1.

LĐLĐ thị xã Thuận An thường xuyên chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, lưu ý với đặc thù là địa bàn có nhiều DN vừa và nhỏ, LĐLĐ thị xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập CĐ cơ sở và tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động.

Tin-ảnh: Đ.Trọng