Đối với CĐ cơ sở hoạt động trong địa bàn 1 tỉnh, thành phố thì CĐ cơ sở DN có từ 10.000 đoàn viên đến dưới 30.000 đoàn viên, BCH CĐ cơ sở không quá 21 ủy viên Ảnh: KHÁNH AN

Đối với CĐ cơ sở hoạt động trong địa bàn 1 tỉnh, thành phố thì CĐ cơ sở DN có từ 10.000 đoàn viên đến dưới 30.000 đoàn viên, BCH CĐ cơ sở không quá 21 ủy viên Ảnh: KHÁNH AN

Theo đó điều kiện tăng số lượng BCH CĐ cơ sở là CĐ cơ sở tại doanh nghiệp (DN) có từ 10.000 đoàn viên trở lên, hoặc có các chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất - kinh doanh, hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố; CĐ cơ sở có nhu cầu thực sự cần thiết phải tăng thêm số lượng BCH cao hơn quy định hiện hành của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của CĐ cơ sở.

Định mức tăng số lượng BCH CĐ cơ sở cũng nêu rõ: Đối với CĐ cơ sở hoạt động trong địa bàn 1 tỉnh, thành phố thì CĐ cơ sở DN có từ 10.000 đoàn viên đến dưới 30.000 đoàn viên, BCH CĐ cơ sở không quá 21 ủy viên; CĐ cơ sở DN có từ 30.000 đoàn viên đến dưới 50.000 đoàn viên, BCH CĐ cơ sở không quá 23 ủy viên; CĐ cơ sở DN có từ 50.000 đoàn viên trở lên, BCH CĐ cơ sở không quá 25 ủy viên.


CĐ cơ sở DN có từ 20.000 đoàn viên đến dưới 30.000 đoàn viên, BCH CĐ cơ sở không quá 25 ủy viên Ảnh: AN CHI

CĐ cơ sở DN có từ 20.000 đoàn viên đến dưới 30.000 đoàn viên, BCH CĐ cơ sở không quá 25 ủy viên Ảnh: AN CHI

Đối với CĐ cơ sở hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thì CĐ cơ sở DN có từ 10.000 đoàn viên đến dưới 20.000 đoàn viên, BCH CĐ cơ sở không quá 23 ủy viên; CĐ cơ sở DN có từ 20.000 đoàn viên đến dưới 30.000 đoàn viên, BCH CĐ cơ sở không quá 25 ủy viên; CĐ cơ sở DN có từ 30.000 đoàn viên trở lên, BCH CĐ cơ sở không quá 27 ủy viên.

Đối với việc bầu chủ tịch CĐ cơ sở khu vực DN ngoài nhà nước, hướng dẫn nêu rõ CĐ cấp trên thí điểm lựa chọn và chỉ định ĐH CĐ cơ sở bầu cử trực tiếp chủ tịch CĐ cơ sở tại ĐH toàn thể CĐ cơ sở. Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành T.Ư, CĐ Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam (nếu có CĐ cơ sở khu vực DN ngoài nhà nước) thí điểm lựa chọn và chỉ định từ 2 đến 3 CĐ cơ sở tổ chức bầu trực tiếp chủ tịch CĐ cơ sở tại ĐH.


Việc bầu trực tiếp Chủ tịch CĐ cơ sở áp dụng theo phương pháp mới, do đại biểu dự ĐH trực tiếp lựa chọn nhân sự sau khi có kết quả bầu cử BCH CĐ cơ sở

Việc bầu trực tiếp Chủ tịch CĐ cơ sở áp dụng theo phương pháp mới, do đại biểu dự ĐH trực tiếp lựa chọn nhân sự sau khi có kết quả bầu cử BCH CĐ cơ sở

Việc bầu trực tiếp Chủ tịch CĐ cơ sở áp dụng theo phương pháp mới, do đại biểu dự ĐH trực tiếp lựa chọn nhân sự sau khi có kết quả bầu cử BCH CĐ cơ sở, Đoàn chủ tịch ĐH tổ chức lấy phiếu giới thiệu của các đại biểu dự ĐH về nhân sự chủ tịch CĐ cơ sở trong BCH khóa mới, làm cơ sở để lựa chọn từ 1-2 người có tỉ lệ giới thiệu cao vào danh sách biểu quyết để bầu chủ tịch CĐ cơ sở. Kết quả trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn, nhưng phải đạt trên 50% số phiếu bầu.

Tin, ảnh: K.Linh