Nửa đầu năm 2019, các CĐ cơ sở đã chủ động xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với chủ doanh nghiệp (DN). Kết quả: Có 16 DN ký kết mới TƯLĐTT, nâng tổng số TƯLĐTT đã ký kết tại các DN đã thành lập CĐ lên 267 bản. Qua khảo sát, có 67 bản TƯLĐTT có quy định về bữa ăn giữa ca cho người lao động (NLĐ) từ 15.000 đồng trở lên. Ngoài ra, LĐLĐ thị xã còn phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết ổn thỏa 6 vụ tranh chấp lao động tập thể, qua đó bảo đảm quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, NLĐ và giúp DN ổn định sản xuất. Sáu tháng cuối năm, LĐLĐ thị xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ" và thành lập CĐ cơ sở theo nhóm ngành, nghề.

BÌNH DƯƠNG: Tuyên dương cán bộ Công đoàn tiêu biểu - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng biểu trưng và giấy khen cho cán bộ Công đoàn tiêu biểu

Dịp này, LĐLĐ thị xã Thuận An đã tuyên dương 90 cán bộ CĐ cơ sở tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động phong trào.

Tin-ảnh: Đ.Trọng