Đồng Nai: Tuyên dương đoàn viên, cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu - Ảnh 1.

Đoàn viên, cán bộ CĐ cơ sở tiêu biểu tại buổi tuyên dương

Tại buổi lễ, 71 cán bộ CĐ cơ sở được tuyên dương là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ ở cơ sở, luôn sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động (NLĐ) để kịp thời đề xuất, kiến nghị với người sử dụng lao động nhằm chăm lo thiết thực cho đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. 95 đoàn viên được khen thưởng là những công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các doanh nghiệp ở KCN Biên Hòa, có thành tích cao trong lao động, sản xuất; kịp thời đề xuất nhiều sáng kiến, cải tiến nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường làm việc, tiết kiệm nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất…

Cũng tại Đồng Nai, Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (xã Hóa An, TP Biên Hòa) đã tổ chức chương trình "Ngày hội gia đình công nhân Pouchen năm 2019", qua đó thu hút hơn 18.000 CNLĐ đang làm việc tại công ty và người thân tham dự. 

Tin-ảnh: H.Dung