Tính đến ngày 30-6, toàn huyện có 396 đơn vị với 32.498 người tham gia BHXH, trong đó có 188 người tham gia BHXH tự nguyện. Tổng số thu BHXH năm 2018 là 563,3 tỉ đồng, tổng chi là 150,711 tỉ đồng. Tuy nhiên, tình trạng trốn đóng hoặc không đóng đủ về BHXH vẫn còn diễn ra tại một số doanh nghiệp nhỏ…

Bình Phước: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH - Ảnh 1.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Trà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước, đề nghị huyện Chơn Thành cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của người lao động khi tham gia BHXH; chủ động giám sát, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tốt việc trích nộp BHXH, BHYT.

Dịp này, đoàn giám sát đã làm việc tại Công ty TNHH MTV Giày Thông Hào (xã Minh Long) - doanh nghiệp có 595 lao động với tỉ lệ 100% được ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT. 

Tin-ảnh: K.Phong