Kế hoạch này nhằm tạo cơ hội để NLĐ có việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, thích ứng nhanh với sự phát triển của thị trường lao động. LĐLĐ tỉnh Bình Phước phấn đấu đến năm 2023 đạt 100% CĐ cơ sở nơi có nhu cầu đào tạo chuyển đổi nghề cho NLĐ tiến hành thương lượng đưa nội dung này vào thỏa ước lao động tập thể; phấn đấu 90% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với chính quyền, ngành chuyên môn đồng cấp tổ chức hội thi thợ giỏi, thi tay nghề cho NLĐ.

Theo kế hoạch, LĐLĐ tỉnh sẽ trích một phần tài chính CĐ nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền đào tạo chuyển đổi nghề và tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ CĐ các cấp về lĩnh vực này. Đồng thời vận động doanh nghiệp trích kinh phí hỗ trợ NLĐ tại đơn vị và huy động nguồn lực xã hội để đào tạo chuyển đổi nghề cho NLĐ.

T.An