Chương trình sẽ được tổ chức vào "Tháng CN" (tháng 5-2020). Thông qua đối thoại, lãnh đạo tỉnh lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của CN trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất liên quan đến chế độ chính sách của CN, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bình Phước: Lãnh đạo tỉnh sẽ đối thoại trực tiếp với công nhân - Ảnh 1.

Một chương trình gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Bình Phước và cán bộ Công đoàn

Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với CN là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình công tác năm 2020.

Tin-ảnh: Đ.Trọng