Bên cạnh những doanh nghiệp (DN) khó khăn thực sự, cũng có không ít DN cố tình chây ì. Nguyên nhân số nợ tăng cao sau Tết là do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dẫn đến tình hình sản xuất - kinh doanh của nhiều DN gặp khó khăn. Thậm chí, một số DN phải tạm ngừng hoạt động, phá sản, giải thể… nên không có khả năng đóng BHXH, BHYT.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng này, ngoài tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT tại nhiều đơn vị, DN, BHXH tỉnh cho biết sẽ đề nghị các sở, ban, ngành liên quan cùng phối hợp xử lý đối với những đơn vị, DN cố tình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT.

V.Linh