Theo đó, trong số này có hơn 2.400 công nhân trực tiếp làm việc trong các doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất "3 tại chỗ" kết hợp "1 cung đường - 2 điểm đến". Số vắc-xin còn lại được chích cho cán bộ quản lý công nhân, bảo vệ, lái xe, cấp dưỡng… 

Thời điểm đợt dịch thứ tư bùng phát mạnh tại Bình Thuận, các doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất "3 tại chỗ" kết hợp "1 cung đường - 2 điểm đến" chỉ hoạt động từ 30 – 40% công suất. 

Nhờ triển khai tiêm vắc-xin cộng với việc thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp nên cơ bản hiện nay các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tại Bình Thuận đều đã hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới. Hiện chỉ còn một số ít doanh nghiệp chưa hoạt động với công suất đầy đủ trở lại do khó khăn từ đơn hàng nước ngoài.

Bình Thuận tập trung tiêm vắc xin cho hàng ngàn công nhân - Ảnh 1.

Tiêm vắc-xin cho công nhân tại Bình Thuận

 "Chúng tôi đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh để ưu tiên tiêm vắc xin cho số lao động còn lại. Đối với các đối tượng đã tiêm mũi 1, chúng tôi đang phối hợp cập nhật lên sổ sức khoẻ điện tử của cả nước. Đồng thời đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp danh sách đối tượng công nhân chưa tiêm để chờ khi được tỉnh phân bổ vắc-xin là sẽ tiến hành ngay" - ông Phùng Hữu Cư, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết thêm.

Hợp Phố