Ngoài kiến thức chung về nội dung, phương pháp hoạt động CĐ sơ sở, học viên còn được phổ biến kinh nghiệm tuyên truyền, giáo dục trong CNVC-LĐ, tổ chức phong trào thi đua, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và thúc đẩy đối thoại tại DN.

Sáng cùng ngày, LĐLĐ quận 5, TP HCM phối hợp cùng BHXH quận đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho hơn 400 cán bộ CĐ cơ sở. Các cán bộ CĐ đã được phổ biến các quy định mới của Luật BHYT, Luật BHXH, tập trung vào các nội dung như: thủ tục khám chữa bệnh, mức hưởng chế độ thai sản, ốm đau, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Dịp này, báo cáo viên cũng hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tại DN.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Cùng ngày, LĐLĐ quận 1, TP HCM phối hợp với UBND quận 1 tổ chức tập huấn quy chế dân chủ cơ sở, kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cho 100 cán bộ CĐ. Cán bộ CĐ được hướng dẫn những kỹ năng và các bước để thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nội dung có lợi cho người lao động. 

M.Chi-D.My-H Đào