Thời gian học kéo dài đến tháng 6-2018. Cán bộ CĐ được học các nội dung về công tác tổ chức hoạt động CĐ cơ sở; công tác nữ công, tuyên giáo, chính sách pháp luật, ủy ban kiểm tra và tài chính CĐ cơ sở. Ngoài ra, cán bộ CĐ cũng được hướng dẫn về hoạt động của ban thanh tra nhân dân; kỹ năng tổ chức đối thoại định kỳ; xây dựng, thương lượng thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp…

Nâng cao kỹ năng cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Sau khóa học, Trường Trung cấp CĐ TP sẽ cấp giấy chứng nhận cho các học viên tham gia đầy đủ và hoàn thành tốt yêu cầu của khóa học.

T.Nga