Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Công đoàn

Đến tham dự tập huấn, cán bộ Công đoàn được báo cáo viên hướng dẫn cụ thể về công tác dư luận xã hội tại đơn vị từ việc tổ chức mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội; các phương pháp nắm bắt tư tưởng, xu hướng, thái độ của CNVC-LĐ (như thăm dò ý kiến, quan sát…) và xử lý thông tin dư luận.

Báo cáo viên nhấn mạnh nắm bắt dư luận và xử lý thông tin kịp thời tại đơn vị rất cần thiết. Qua đó, sẽ đóng góp tích cực vào việc giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội liên quan đến đời sống công nhân lao động, ổn định tư tưởng, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động.

T.Nga