Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên phổ biến thông tin về tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội và phương pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Mục đích của hội nghị là nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ Công đoàn, đảng viên, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trong công ty và trên địa bàn quận.

M.Chi